Regulační stanice plynu a plynové kotelny


Naše společnost dodává regulační stanice plynu v celé šíři výkonů a tlakových stupňů podle potřeb zákazníka. Většina dodávek je realizována formou vyšší dodavatelské funkce (VDF) na klíč, kde dodávka zahrnuje zpracování projektové dokumentace včetně veřejnoprávního projednání, vlastní realizaci stavby, provedení komplexních zkoušek a uvedení regulační stanice do provozu. Vlastními prostředky realizujeme zpracování projektové dokumentace technologie regulace plynu, měření a regulace, dálkových přenosů dat a řízení provozu plynových kotelen a regulačních stanic. V naší provozovně BOŘITOV provádíme výrobu technologie regulačních stanic plynu včetně elektrických rozváděčů. Na stavbě provádíme dále vlastními prostředky montáž technologie regulace tlaku plynu včetně plynových kotelen a plynovodů, montáž elektrických rozvodů včetně měření a regulace, dálkových přenosů dat a řídících systémů. Formou subdodávek zabezpečujeme zpracování projektové dokumentace stavební části včetně realizace.


 

Regulační stanice plynu

Regulační stanice plynu

Regulační stanice plynu

Plynová kotelna RS

Předregulační stanice plynu VVTL/VTL

Předregulační stanice plynu VVTL/VTL

Předregulační stanice plynu VVTL/VTL

Kotelna předregulační stanice plynu VVTL/VTL

Plynová kotelna RS

Regulační stanice plynu

Ragulační stanice plynu

Regulační stanice plynu

Kotelna předregulační stanice plynu VVTL/VTL

Regulační stanice plynu VTL/STL

Regulační stanice plynu STL/NTL

Regulační stanice plynu STL/NTL

Regulační stanice plynu

Regulační stanice plynu

PRS

PRS

Regulační stanice plynu VTL/STL

Regulační stanice plynu VTL/STL

Předregulační stanice plynu VVTL/VTL

Předregulační stanice plynu VVTL/VTL

Regulační stanice plynu

Regulační stanice plynu

Regulační souprava plynu

Podzemní RS plynu

Regulační stanice plynu
VTL/STL

Regulační stanice plynu VTL/STL/NTL

Regulační souprava plynu VTL/NTL

Podzemní regul. stanice plynu STL/NTL