Novinky


1. Plynový filtr PFZK 840 150 …

Maximální provozní přetlak:

40 bar

Maximální provozní průtok:

800 m3/h

Vstupní/výstupní příruba:

DN 150 PN 40

Použití:

Filtr pro odlučování pevných a kapalných částic, vybavený koalescenčními filtračními vložkami Votech typ Duo Tov s frakční odlučivostí kapalných částic 98,6 % pro částice větší 1 mm a pevných částic 98,9 % pro částice větší 1 mm. Filtr je zámkový se spodním shromažďovacím prostorem pro kapalné a pevné částice vybavený magnetickými stavoznaky s kontaktními výstupy a vypouštěním kulovým kohoutem.


2. Plynový filtr PFP 1100 50 …

Maximální provozní přetlak:

10 MPa

Maximální provozní průtok:

55 m3/h

Vstupní/výstupní příruba:

DN 50 PN100, 2" ANSI 600 RF


3. Teplovodní výměník TV 600 40 …

Maximální provozní přetlak:

4,0 MPa

Jmenovitý tepelný výkon:

600 kW

Vstupní/výstupní příruba:

DN 200 PN 40


4. Odlučovač kapalné fáze OKF 01

Maximální provozní přetlak:

400 kPa

Maximalní průtok plynu:

300 m3(n)/h

Vstupní/výstupní příruba:

DN 50 PN 16


Zařízení je určeno pro separaci kapalné fáze vody z rozvodů zemního plynu


5. Zemní klíče ZKS

Zemní klíče ZKS jsou určeny pro ovládání zemních uzávěru s kónickým čtyřhranem:

12, 14, 17, 19, 24 a 27 mm

Délka klíčů:

1500 a 2500 mm


6. Mezipřírubové filtrační vložky MFV …

Velikost ok kovové filtrační tkaniny:

1x1 mm

Vyráběné velikosti:

DN 50, DN 80, DN 100 PN 16, PN 40


Mezipřírubové filtrační vložky jsou určeny k zachycování hrubých nečistot z potrubí
v regulačních stanicích plynu nebo měrných objektech. Vkládají se mezi příruby před regulátor nebo plynoměr.


7. "Farmářská" regulační souprava RESO 10 (25)/1/1-440  

Vstupní přetlak maximální:

4,0 MPa

Vstupní přetlak provozní:

1,2 ÷ 2,5 MPa

Výstupní přetlak:

2,1 kPa

Maximální průtok plynu:

10 (25) m3(n)/h


8. Regulační souprava VTL/STL RESO 190/1/1-440

Vstupní přetlak maximální:

4,0 MPa

Vstupní přetlak provozní:

1,2 ÷ 2,5 MPa

Výstupní přetlak:

100 - 300kPa

Maximální průtok plynu:

190 m3(n)/h


9. Regulační souprava STL/NTL RESO 450/1/1-416

Vstupní přetlak maximální:

400 kPa

Vstupní přetlak provozní:

100 - 300 kPa

Výstupní přetlak:

2,1 kPa

Maximální průtok plynu:

470 m3(n)/h


10. Plastový pilíř elektroměrový RP ... E ...

Jmenovitý proud:

25, 40, 63 A

Pracovní napětí:

230/400 V

Krytí:

IP 43/20


Slouží k napojení odběratelů na rozvodná zařízení a k jednosazbovému měření spotřeby el. energie.


11. Plastový pilíř vypínačový RP ... V ...

Jmenovitý proud:

25, 40, 63 A

Pracovní napětí:

230/400 V

Krytí:

IP 43/20


Je osazen hlavním vypínačem s funkcí nouzového vypnutí přívodu el. energie.

12. Elektrický předehřívač plynu EP 02

Elektrický příkon:

2 kW

Napájecí napětí / proud:

230 V / 8,7 A

Vstupní a výstupní příruba:

DN 25, PN 40