Instalace návarků do potrubí a jejich využití pro snímání tlaku


Oblast snímání tlaku:
Turbínové plynoměry: od 6 DN před plynoměrem do 5 DN
Rotační plynoměry: od 2 DN před plynoměrem do 4 DN


Použití návarků:
A, B - připojení ukazovacího tlakoměru
C, D - připojení registračního tlakoměru,
přepočítávačů množství plynu, snímačů tlaku atd.

 Připojení registračního tlakoměru ve stejné místnosti nebo do 5m délky impulsního potrubí ( D ):

Připojení registračního tlakoměru mimo místnost nebo nad 5m délky impulsního potrubí ( C ):


Instalace přímých návarků
do horizontálního potrubí pro snímání teploty

Poznámka 1:
návarek NPVM 20.1 + závitová zátka ZZM 20.0
návarek NPVM 27.1 + závitová zátka ZZM 27.0
návarek NPVG 34.1 + závitová zátka ZZG 34.0

Poznámka 2:
návarek NPVM 27.1 + teploměrová jímka TJS M
+ technický teploměr - 30 až + 50 °C

Poznámka 3:
návarek NPVM 20.1 + jímka přepočítávače PJS
návarek NPVM 27.1 + jímka přepočítávače PRJS M
návarek NPVG 34.1 + jímka přepočítávače PRJS G
návarek NPVM 27.1 + jímka reg. teploměru RJS
návarek NPVM 20.1 + jímka snímače TJSP

Délky použitých návarků "C" odpovídají jmenovité světlosti DN
a velikosti použité jímky viz. tabulka 1:DN (mm) Návarek Délka C (mm) Jímka
Zátka
50
NPVM 20
30
-
ZZM 20
NPVM 20
50
-
ZZM 20
NPVM 27
35
-
ZZM 27
NPVM 27
50
TJS M100
ZZM 27
NPVM 27
70
TJS M100, TJS M125
ZZM 27
NPVG 34
35
-
ZZG 34
NPVG 34
50
TJS G100
ZZG 34
NPVG 34
70
TJS G100, TJS G125
ZZG 34
80
NPVM 20
30
-
ZZM 20
NPVM 20
50
PJS 01, PJS 02
ZZM 20
NPVM 27
35
TJS M100
ZZM 27
NPVM 27
50
TJS M100, TJS M125, PRJS M03
ZZM 27
NPVM 27
70
TJS M125, RJS 125,
PRJS M03, PRJS M04
ZZM 27
NPVG 34
35
TJS G100
ZZG 34
NPVG 34
50
TJS G100, TJS G125, PRJS G01
ZZG 34
NPVG 34
70
TJS G125, PRJS G01, PRJS G02
ZZG 34
100
NPVM 20
30
PJS 01
ZZM 20
NPVM 20
50
PJS 01, PJS 02, TJSP 160
ZZM 20
NPVM 27
35
TJS M100, TJS M125, PRJS M03
ZZM 27
NPVM 27
50
TJS M100, TJS M125, RJS 125,
PRJS M03, PRJS M04
ZZM 27
NPVM 27
70
TJS M125, TJS M160, RJS 125,
PRJS M03, PRJS M04
ZZM 27
NPVG 34
35
TJS G100, TJS G125, PRJS M03
ZZG 34
NPVG 34
50
TJS G100, TJS G125,
PRJS G01, PRJS G02
ZZG 34
NPVG 34
70
TJS G125, TJS G160,
PRJS G01, PRJS G02
ZZG 34
150
NPVM 20
30
PJS 01, PJS 02, TJSP 160
ZZM 20
NPVM 20
50
PJS 01, PJS 02, TJSP 160
ZZM 20
NPVM 27
35
TJS M100 až TJS M160, RJS 125,
RJS 160, PRJS M03, 04
ZZM 27
NPVM 27
50
TJS M100 až TJS M160, RJS 125,
RJS 160, PRJS M03, 04
ZZM 27
NPVM 27
70
TJS M125, TJS M160, RJS 125
až RJS 200, PRJS M03, 04
ZZM 27
NPVG 34
35
TJS G100 až TJS G160,
PRJS G01, PRJS G02
ZZG 34
NPVG 34
50
TJS G100 až TJS G160,
PRJS G01, PRJS G02
ZZG 34
NPVG 34
70
TJS G125, TJS G160,
PRJS G01, PRJS G02
ZZG 34

V případě instalace šikmých návarků do horizontálního potrubí,
musí jímky směřovat proti směru proudění plynu!
Pro tento případ platí tabulka 2. (viz dále)


Instalace šikmých návarků
do vertikálního potrubí pro snímání teploty

Poznámka 1:
návarek NSM 20.1 + závitová zátka ZZM 20.0
návarek NSM 27.1 + závitová zátka ZZM 27.0
návarek NSG 34.1 + závitová zátka ZZG 34.0

Poznámka 2:
návarek NSM 27.1 + teploměrová jímka TJS M
+ technický teploměr - 30 až + 50 °C

Poznámka 3:
návarek NSM 20.1 + jímka přepočítávače PJS
návarek NSM 27.1 + jímka přepočítávače PRJS M
návarek NSG 34.1 + jímka přepočítávače PRJS G
návarek NSM 27.1 + jímka reg. teploměru RJS
návarek NSM 20.1 + jímka snímače TJSP

Délky použitých návarků "C" odpovídají jmenovité světlosti DN
a velikosti použité jímky viz. tabulka 2:

 
DN (mm) Návarek Délka C (mm) Jímka Zátka
50
NSM 20
25
-
ZZM 20
NSM 20
50
PJS 01, PJS 02,
ZZM 20
NSM 27
35
TJS M100
ZZM 27
NSM 27
50
TJS M125
ZZM 27
NSM 27
70
RJS 125
ZZM 27
NSG 34
35
TJS G100
ZZG 34
NSG 34
50
TJS G125
ZZG 34
NSG 34
70
ZZG 34
80
NSM 20
25
PJS 01, PJS 02
ZZM 20
NSM 20
50
PJS 01, PJS 02, TJSP 160
ZZM 20
NSM 27
35
TJS M100, TJS M125,
PRJS M03, PRJS M04
ZZM 27
NSM 27
50
TJS M125, TJS M160, RJS 125,
PRJS M03, PRJS M04
ZZM 27
NSM 27
70
TJS M160, RJS 125, RJS 160,
PRJS M03, PRJS M04
ZZM 27
NSG 34
35
TJS G100, TJS G125,
PRJS G01, PRJS G02
ZZG 34
NSG 34
50
TJS G125, TJS G160,
PRJS G01, PRJS G02
ZZG 34
NSG 34
70
TJS G160, PRJS G01, PRJS G02
ZZG 34
100
NSM 20
25
PJS 01, PJS 02, TJSP 160
ZZM 20
NSM 20
50
PJS 01, PJS 02, TJSP 160
ZZM 20
NSM 27
35
TJS M100 až TJS M160, RJS 125,
PRJS M03, PRJS M04
ZZM 27
NSM 27
50
TJS M125, TJS M160, RJS 125,
RJS 160, PRJS M03, PRJS M04
ZZM 27
NSM 27
70
TJS M160, RJS 125,
RJS 160, PRJS M04
ZZM 27
NSG 34
35
TJS G100 až TJS G160, PRJS G01, PRJS G02
ZZG 34
NSG 34
50
TJS G125, TJS G160,
PRJS G01, PRJS G02
ZZG 34
NSG 34
70
TJS G160, PRJS G02
ZZG 34
150
NSM 20
25
PJS 01, PJS 02,
TJSP 160, TJSP 250
ZZM 20
NSM 20
50
PJS 01, PJS 02, TJSP 160, TJSP 250
ZZM 20
NSM 27
35
TJS M100 až TJS M160, RJS 125
až RJS 200, PRJS M03, PRJS M04
ZZM 27
NSM 27
50
TJS M125, TJS M160, RJS 125
až RJS 200, PRJS M03, PRJS M04
ZZM 27
NSM 27
70
TJS M160, RJS 160
až RJS 200, PRJS M04
ZZM 27
NSG 34
35
TJS G100 až TJS G160,
PRJS G01, PRJS G02
ZZG 34
NSG 34
50
TJS G125, TJS G160,
PRJS G01, PRJS G02
ZZG 34
NSG 34
70
TJS G160, PRJS G02
ZZG 34

PŘÍKLAD POUŽITÍ STAVEBNICOVÉHO SYSTÉMU Z TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ
PRO UCHYCENÍ PŘEPOČÍTÁVAČŮ MNOŽSTVÍ PLYNU (Elcor-94),
ZÁZNAMNÍKŮ DAT (Datcom), TLAKOVÝCH SNÍMAČŮ atd.

Návrat na předešlou stránku