Dálkový přenos dat
a řízení provozu regulačních stanic

Dodáváme distribuované systémy sběru technologických dat vč. automatizovaných systémů řízení předávacích a regulačních stanic.
Základní prvek systému tvoří procesní stanice, která je situována na regulační stanici a zajišťuje periodické snímání a prvotní zpracování technologických dat. Procesní stanice jsou podřízeny operátorské stanici dispečera, která zajišťuje cyklický sběr dat, jejich
vyhodnocení, zobrazení a archivaci. Operátorská stanice může provádět přímé řízení jednotlivých regulačních stanic prostřednictvím procesních stanic. Technologická data jsou přenášena komutovanými linkami JTS, digitální telefonní sítí GSM nebo GPRS.

 rozvaděč 1

rozvaděč 1

rozvaděč 2