Dovolte, abychom Vám představili společnost TECHKO,
jednoho z významných dodavatelů technologických zařízení pro plynárenský průmysl.

TECHKO, spol. s r.o. je soukromá společnost založená v roce 1991. Z počátku byly aktivity společnosti zaměřeny na vývoj a výrobu technologických zařízení pro plnírny a opravny PB lahví.
V roce 1993 byl proveden vývoj komponentů pro regulační stanice plynu a zahájena jejich výroba. O rok později byl výrobní program rozšířen o projekci, výrobu a montáže regulačních stanic plynu včetně automatizovaných systémů řízení regulačních stanic. V současné době společnost zaměstnává 43 pracovníků a disponuje výrobními prostory o celkové ploše 1 785 m2 s technologickými zařízeními pro: svařování (metoda TIG, MAG, MMA), obrábění (soustružení, frézování, vrtání), vyhrdlování potrubních tvarovek, manipulaci s předměty do 10t a tlakové zkoušky zařízení.


Společnost TECHKO má rozsáhlé zkušenosti a disponuje vlastními prostředky pro zabezpečení vývoje, projekce, výroby, montáže a servisu plynárenských zařízení, elektrických zařízení a ochranných systémů určených pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Naši odborníci jsou kdykoliv připraveni poradit při řešení Vašich technických problémů.

Můžeme nabídnout vysoce kvalitní výrobky a služby všem našim zákazníkům včetně realizace příslušných projektů od fáze návrhu až po uvedení do provozu.

Dlouhodobá aktivní spolupráce společnosti TECHKO s renomovanými tuzemskými i zahraničními partnery a realizované zakázky v této oblasti svědčí o tom, že jsme schopni plnit náročné technické a termínové požadavky našich obchodních partnerů.