Certifikáty, oprávnění a osvědčení


 

Certifikat ISO 9001

Certifikat ISO 9001

Certifikat ISO 14001

Certifikat GAS

Oprávnění plyn

Certifikát

ČSN EN ISO 9001:2016

čeština

Příloha certifikátu

ČSN EN ISO 9001:2016

čeština

Certifikát

ČSN EN ISO 14001:2016

čeština

Certifikát

ČSN OHSAS 18001:2008

čeština

Certifikace ČSSP

dle TPG 923 01 pro plynárenská zařízení rozsah G–S4, P3, O4, R2

Certifikat ISO 9001

Certifikat ISO 9001

Certifikat ISO 14001

Certifikat ISO 3834-2

Oprávnění el. zařízení

Certifikát

ČSN EN ISO 9001:2016

angličtina

Příloha certifikátu

ČSN EN ISO 9001:2016

angličtina

Certifikát

ČSN EN ISO 14001:2016

 angličtina

Certifikát

ČSN OHSAS 18001:2008

angličtina

Osvědčení TECHKO/EKO-KOM zpětný odběr odpadu z obalů

Certifikat ISO 9001 Certifikat ISO 14001 Certifikat ISO 3834-2 Certifikat modul D Oprávnění TN

Oprávnění TIČR pro provádění montáží a oprav vyhrazených plynových zařízení

Oprávnění TIČR pro provádění revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení

Oprávnění TIČR pro provádění montáží, oprav

 a revizí  elektrických zařízení

Oprávnění TIČR pro provádění výroby, montáží, oprav, revizí a zkoušek vyhrazených tlakových zařízení

Osvědčení o registraci

Český metrologický institut