Certifikáty, oprávnění a osvědčení


 

Certifikat ISO 9001

Priloha Certifikat ISO 9001

Certifikat ISO 14001

Certifikat ISO 45001

Certifikat souhrnny Certifikat CSSP

Certifikát

ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení ČSN EN ISO 3834-2:2006

čeština

Příloha certifikátu - svařování

Certifikát

ČSN EN ISO 14001:2016

čeština

Certifikát

ČSN ISO 45001:2018

čeština

Certifikát

ČSN EN ISO 9001:2016

14001:2016

ČSN ISO 45001:2018

čeština

Certifikace ČSSP

dle TPG 923 01 pro plynárenská zařízení rozsah G–S4, P3, O4, R2

Certifikat ISO 9001-Ang

Certifikat ISO 9001-Priloha Ang

Certifikat ISO 14001-Ang

Certifikat ISO 45001-Ang

Souhrnny certifikat Ang

Osvedceni EKO-KOM

Certifikát

ISO 9001:2015

ve spojení ISO 3834-2:2005

angličtina

Příloha certifikátu - svařování

Certifikát

ISO 14001:2015

 angličtina

Certifikát

ISO 45001:2018

angličtina

Certifikát

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

 angličtina

Osvědčení TECHKO/EKO-KOM zpětný odběr odpadu z obalů

Opravneni TICR-montaz plyn Opravneni TICR-revize plyn Opravneni TICR-elektro Opravneni TICR-revize elektro Osvedceni Ocel konstrukce Registrace CMI

Oprávnění TIČR pro provádění montáží a oprav vyhrazených plynových zařízení

Oprávnění TIČR pro provádění revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení

Oprávnění TIČR pro provádění montáží, oprav

 a revizí  elektrických zařízení

Oprávnění TIČR pro provádění výroby, montáž a opravy vyhrazených tlakových zařízení, revize

Osvědčení o

shodě řízení výroby

Ocelové stavební díly

EN 1090-1: 2009

Osvědčení o registraci

Český metrologický institut